تمرین گروه تئاتر گیله وا برای نمایشی جدید و جذاب به اسم خوابهای جنجالی به نویسندگی و کارگردانی:علی الفت شایان

گروه هنری گیله وا،،بهار ۹۹،،،شهرستان بندرانزلی