علیرضا مسلمی شومن و مقلد صدا
علیرضا مسلمی
علیرضا مسلمی دارای مهارت فوق العاده منحصر به فرد تقلید صدای تمامی خواننده های ایرانی و اجرای زنده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اجرای برنامه برای ارگانهای دولتی و خصوصی در سرتاسر كشور می باشد.

ویدئوهای کانال