پلمب قهوه خانه ای در شرق تهران

گشت تعزیرات حکومتی به شرق تهران رفت تا با مغازه دارهای متخلف برخورد کند.
ماموران گشت تعزیرات علاوه بر بازرسی از مغازه‌های محصولات پروتئینی، یک قهوه خانه را که بدون مجوز در روزهای شیوع ویروس کرونا فعالیت می‌کرد، پلمب کردند.