مجله خبری ۲ دی ۹۹

بخش خبری مجله خبری به موضوعات مختلفی چون ویروس جهش یافته کرونا و افتتاح پروژه‌های عمرانی پرداخته است.