دستگاه مخمل پاش*دستگاه کروم حرارتی گلدفلوک 09362022208

دستگاه آبکاری*دستگاه مخمل پاش*دستگاه مخملپاش*فانتاکروم*چسب مخمل*پودرمخمل ترک وچینی*پک موادآبکاری درجه یک*فرمول بکاری فانتاکروم*کروم حرارتی*فرمول محلول کروم حرارتی*هیدروگرافیک*فیلم هیدروگرافیک.

09301313308
09106565375
09029236102
حقیقی * خانم قربانی