اسکی سواری جالب کلاغ روی برف

یک کلاغ در اقدامی عجیب با استفاده از یک شی لیز روی برف نشسته بر سقف شیروانی یک خانه سر خورد و اسکی سواری کرد.