آموزش ویژوال استودیو 4

آموزش الکترونیکی ویژوال استودیو توسط مدرس واحد آموزش آنلاین با همکاری اساتید دانشگاه بخش اینترنتی برای دانشجویان عزیز تهیه شده است .
محتویات این بسته آموزشی معرفی اولیه و بررسی اجمالی محیط ویژوال استودیو و ابزار های مهم و کاربردی آن با ذکر مثال
دانشگاه اینترنتی (دانشگاه بین المللی خوارزمی)
مشاهده پست کامل ویدیو آموزشی https://daneshgah.ac/courses/1464