جهان الکترونیک در شبکه تابان

تامین نیازمشتریان داخلی از جمله صنایع پزشکی ، هوافضا ، خودرو ، مخابرات و سایر صنایع
صادرات به 16 کشور از جمله آلمان ، انگلستان ، ایتالیا ، فرانسه ، سوییس ، سوئد ، اتریش ، آمریکا و کانادا
توانایی تحقق استانداردهای کیفی شرکت های خودروسازی
بکارگیری تکنولوژی های بروز
رتبه اول کشوری و همگامی با شرکت های ممتاز اروپایی
با فرهنگ کار و تلاش یزدی و مدیریت جهادی

https://www.jeciran.com/