آموزش فرمول تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
آموزش فرمول تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست
با قابلیت:
تحمل گرمایی تا 300 درجه و تحمل یخبندان تا منفی 50 درجه
دارای خاصیت خودپاک شوندگی
وزن سبک و فوق سبک
دارای آنتی یووی