نهالستان تخصصی پائولونیا 09915131382 پالونیا فورتنی و...

پیش فروش نهال پالونیا با تخفیف ویژه در گروه مزرعه کارآفرینی 09915131382 - نهالستان تخصصی پالونیا مزرعه کارآفرینی
- برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پالونیا می توانید به سایت مزرعه کارآفرینی به نشانی mazraekarafarini.com مراجعه نمایید
- لینک صفحه آشنایی با پالونیا: b2n.ir/paulownia
--------- صفحه سوالات متداول: b2n.ir/paloniafaq
-------------- مزرعه کارآفرینی؛ تولیدکننده انواع نهال درختان مثمر و غیرمثمر --
از میان ۹ گونه قرار گرفته در جنس پالونیا تنها ۳ گونه قابلیت کشت برای زراعت چوب دارند:
۱- پالونیا فورتنی:
رشد سریع، مقاوم به گرما، قابلیت تولید الوار صنعتی
۲- پالونیا الانگاتا:
رشد طولی بیشتر، تاج باریکتر و امکان کشت بیشتر در واحد هکتار، کیفیت چوب بالا
۳- پالونیا تومنتوسا:
مقاومت بیشتر به سرما، رشد کمتر نسبت به دو گونه دیگر، تاج پهن تر

بیشترین سطح زیر کشت برای زراعت چوب در ایران را پالونیا فورتونی (فورتنی) به دلیل چوب تولیدی بیشتر به خود اختصاص داده است.