کوچینگ با NLP

خانه ان ال پی ایران برگزار کننده دوره های تخصصی بیزینس کوچینگ و توسعه فردی و سازمانی با مدیریت سجاد زمانی مستر ترینر nlp ارائه دوره های استاندارد با مدرک بین المللی
https://tehrannlp.com/?p=13005