️کنترلر موزیکال نوراب️

️ هسته مرکزی آبنمای موزیکال هست که وظیفه مدیریت تمامی فرایندها از جمله پخش موزیک، ارسال فرامین به پمپ ها، چراغ ها و شیرها رو بر عهده داره، مزیت های این کنترلر عبارت است از :

️نرم افزار تخصصی آبنما
️سیستم هم زمان سازی صوت
️تشخیص خطای خودکار
️کارت صدای پیشرفته
️کارت ارتباطی شبکه ایزوله
️امکان کار در چهار مد کاری
️کاربری ساده

تیم فنی شرکت نوراب با تجربه ۱۴ ساله در امر سرویس و نگهداری آبنماها و سیستم های نورپردازی نوین، آماده ارائه مشاوره، طراحی، تهیه شرح خدمات، نظارت و تامین قطعات در این زمینه به مشتریان خود می باشد.
..................................................