خبرنگار عرب : سعودی ها ، استاد دروغ شده اند ! .

در هفته های اخیر ،
و پس از حملهٔ مبارزین یمنی ،
به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان ،
عملیّات دیگری در منطقهٔ نجران ،
با نام " نصر من اللّه " ، توسّط حوثی های یمن ، انجام شد ، که ضمن کشته و زخمی شدن
تعداد زیادی از نیروهای ائتلاف سعودی ،
شمار زیادی اسیر ، و همچنین ،
غنائم جنگی فراوانی ، به دست نیروهای یمنی
افتاد .
سعودی ها ، پس از تکذیب اوّلیّه این شکست ، با انتشار تصایر این عملیّات ،
توسّط انصاراللّه یمن ، به ناچار ،
به این مسئله ؛ اعتراف کردند .
در این ویدئو ، خبرنگار معروف عربی ،
ضمن پرداختن به این موضوع ،
به انتقاد از دروغگویی های متعدّد سعودی ها ،
می پردازد .