بعد از جراحی تعویض مفصل ران چه موقع راه میفتم

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران" توضیح میدهد که هر مرحله از درمان بیمار نیازمند به جراحی تعویض مفصل ران چقدر طول میکشد و بیمار چگونه میتواند برنامه زندگی و کاری خود را طبق آن برنامه ریزی کند