توضیحات وزیر کشور در مورد نحوه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰

رحمانی فضلی، وزیر کشور در مورد نحوه انجام انتخابات سال آینده توضیحاتی داد و گفت: فقط مرحله نهایی رای گیری، الکترونیکی نشده که آن هم بزودی الکترونیکی خواهد شد و انشالله 1400 یک انتخابات قانونی و ایمن را برگزار خواهیم کرد.