آموزش حرکت پشت بازو دمبل کیک بک

سایر نام های دیگر این تمرین، پشت بازو دمبل خم رو به جلو ایستاده جفت دست، پشت بازو دمبل خم یا چکشی و پشت بازو جفت دمبل کیک بک عنوان می‌شود و یکی از حرکات موثر در تقویت عضلات سر دراز و میانی عضلات پشت بازو می‌باشد.
1. در این حرکت زانوها را خم کرده و از کمر کاملا به سمت جلو خم شوید، توجه کنین که کمر در زاویه مناسبی قرار گیرد.
2. آرنج ها رو به صورت ثابت کنار بدن نگه دارید و حرکت را انجام دهید.
3. دقت داشته باشید در هنگام بالا آوردن دمبل ها نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن دمبل ها نفس بگیرید.

https://fityar.org/Post/Exercises/triceps-kickbacks