مصاحبه جذاب و دیدنی با رضا رویگری

مصاحبه جذاب و دیدنی با رضا رویگری و ناگفته های او از بازی گری و خوانندگی و یک اتفاق که منجر به فلج شدن و بی حس شدن دست و پای وی شد