سوله پرورش بوقلمون - 22220266-021

گوشت بوقلمون دارای خواص بسیار زیادی برای بدن انسان است و مجموعه بی نظیری از انواع ویتامین و مواد معدنی را در خود دارا است ،لذا گزینه بسیار مناسبی برای سبد مصرفی خانوار به شمار می آید و تولیدکنندگان زیادی در سال های اخیر، اقدام به ساخت سوله پرورش بوقلمون نموده اند. علت این امر آن است که صرفه اقتصادی تولید گوشت بوقلمون در قیاس با گوشت قرمز، به مراتب بیشتر است و قیمت تمام شده آن به هیچ عنوان با گوشت های قرمز قابل قیاس نیست و بدین ترتیب است که سوله سازی را به شدت توجیه می نماید.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d9%82%d9%84%d9%85%d9%88%d9%86/