مناطق پرواز ممنوع!!!!

تو این ویدئو یه نکته کاربردی رو بهت یاد میدم که قبل از پرواز بررسی کنی که ببینی میتونی در اون منطقه مورد نظرت پرواز کنی یا خیر؟
برای دیدن آموزشهای بیشتر به وبسایت www.maan.ir مراجعه کنید.