یک یو تی ام
saeed
شرکت نقشه برداری یک یو تی ام (1utm)
ارائه بهترین خدمات نقشه برداری در استان البرز و کرج
+ تهیه نقشه utm
+ تعیین مساحت زمین
+ تفکیک و قطعه بندی زمین
+ تهیه نقشه ازبیلت
خدمات نقشه برداری با مهر نظام مهندسی در البرز
ادامه...

ویدئوهای کانال