نحوه ساخت عینک هوشمند گوگل DIY در خانه - YouTube

درود

ویدیوی بالا در رابطه با پستی در مورد اوتیسم بوده ( اینجا https://vrgl.ir/f033T ) و مرجع اصلی آن در سایت YouTubeَ می باشد که در زیر قابل دسترسی می باشد:

https://www.youtube.com/watch?v=IpJqzwXWg-k

با تشکر