دستگاه بسته بندی های بای مسائلی

دستگاه بسته بندی های بای ماشین سازی مسائلی 03135723006
این دستگاه جهت بسته بندی انواع بیسکویت ، ویفر ، های بای و... مناسب می باشد سیستم خشاب و دایکات گذار بر روی این دستگاه قابل نصب می باشد و باعث سرعت و سهولت بخشیدن در امر بسته بندی می گردد.
وب سایت: www.masaelipack.com