نماوای فارسی_عربی "ابد واللّه ما ننسی حسینا" _ نزار القطری

عبارتِ " اَبَد وَاللَّه مَا نِنسَی حُسَیناً " ،
به معنای " به خداوند سوگند ، تا قیامت ،
حسین (ع) را ؛ فراموش نخواهیم کرد " ،
از زیباترین اذکاری است ، که شیعیان عراق ،
در مراسم عاشورای حسینی ، تکرار می کنند .