جلسه 16 فیزیک دوازدهم-تندی لحظه‌ای و سرعت لحظه‌ای- مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "تندی لحظه‌ای و سرعت لحظه‌ای" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.