قبل از جراحی تعویض مفصل ران چه نکاتی را باید رعایت کنیم

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران" توضیح میدهد که قبل از یک جراحی تعویض مفصل ران موفق، بیمار باید چه نکاتی را مراعات کند