راهکاری برای جذب مشتری مشاوره - سیاح نیا

در این ویدیو کوتاه یک راهکار عملی یاد داده ام که تا آخر ماه درآمد شما را از مشاوره را ۲ برابر خواهد کرد - البته اگر به دقت گوش کنید و انجام بدید - سیاح نیا هستم مدرس بازاریابی محتوا - کانون مربیان کسب و کار ایران