تعبیر خواب دندان

از نظر یونگ از دست دادن دندان به معنای از دست دادن چنگال در یک انسان بدوی یا یک حیوان است.
.
یک حیوان با دندان های خودش احساس قدرت می کند و گاهی تنها ابزار شکار و زنده ماندنش است.
.
اگر فردی دندان خود را از دست بدهد ، چنگ زدن به چیزی را از دست می دهد.

اکنون این می تواند به معنای از دست دادن واقعیت ، از دست دادن رابطه ، از دست دادن کنترل خود و غیره باشد.
.

و البته بد نیست بدونید در پزشکی همیوپاتی دندان درد را نشان از خشم میدونن. مثلا خشمی که نسبت به والدین یا اشخاص نزدیک در ما هست . این مورد با دندان ساییدن در هنگام خشم ارتباط نزدیک دارد