تجاوز ناپدی به دختر 10ساله+جزئیات

سحر دولتشاهی بازیگر و هنرمند خوب کشورمان به مصاحبه با خانمی پرداخت که در کودکی توسط ناپدریش مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی قرار میگرفته است و از ترس اینکه مادرش او را کتک نزند به او ماجرا را تعریف نمیکرده حتی او تصور میکرده آن مرد پدش است و بعد از گذشت زمان به این مساله پی برده است که همسر مادرش است و پدر واقعی او نیست .