به هیچ وجه روی ماسک خود الکل نزنید!

یکی از راه‌های جلوگیری از شیوع بیماری کرونا زدن ماسک می‌باشد که بعضی‌ها می‌خواهند با زدن الکل به ماسک‌ها آن‌ها را ضدعفونی کنند که این کار اشتباهی است.