کارنامه یکساله سینما

کارنامه یکساله سینما در دستان کارگردان ‌ها / کدام فیلمسازان با سیمرغ به خانه می‌روند؟