سقراط آکادمی
دکتر جلال خدایاری
آموزش فلسفه برای علاقمندان و دانشجویان رشته فلسفه

ویدئوهای کانال