تا پایان هفته بخشی از کالا‌های اساسی در گمرک آزاد می‌شود

معاون فنی و امور گمرکی در مصاحبه‌ای در خصوص آزادسازی بخشی از کالا‌های اساسی در گمرک توضیحاتی را ارائه کرد.