چاپ برد های pcb و pcba

برای ارسال سفارش و استعلام قیمت با فرستادن فایل گربر یا Pcbdoc از تمام راه های ارتباطی زیر میتوانید با سورنا الکترونیک در ارتباط باشید:

واتساپ
اینستاگرام
sorenaelectronic.eshop@gmail.com
44379138-44376526-(021)

سفارش PCBA شامل موارد زیر بوده و همه موارد را باهم در سورنا الکترونیک ثبت می کنید.
سفارش PCB
سفارش قطعات الکترونیک
مونتاژ قطعات الکترونیک
پس از دریافت اطلاعات سفارش، تیم سورنا الکترونیک پاسخ استعلام را برای شما ارسال خواهد کرد و پس از دریافت تایید شما اقدام به سفارش برد مدار چاپی، خرید قطعات الکترونیک و مونتاژ قطعات الکترونیک در چین خواهد کرد.
https://sorena-eshop.com
http://stbtrading.com