ویژه برنامه فوتبال برتر برای مرحوم علی انصاریان

ویژه برنامه فوتبال برتر، پیش از شروع دیدار تراکتور - پرسپولیس، به مناسبت درگذشت مرحوم علی انصاریان