آخرین وضعیت پرونده‌ های باشگاه پرسپولیس

صحبت‌های امیر علی حسینی معاون بین الملل باشگاه پرسپولیس درباره آخرین وضعیت پرونده‌های باشگاه پرسپولیس در محاکم بین المللی را مشاهده می‌نمایید.