آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور

کارشناس هواشناسی ضمن تشریح وضعیت جوی استان‌های کشور اعلام کرد: حداقل تا پنج روز آینده خبری از بارندگی نیست، اما آلودگی در راه شهر‌های بزرگ است.