دانلود کامل قسمت 8 سرایل خاتون

وقتی زن چشمان خود را باز کرد ، خود را در خانه قدرت (عاطفه رضوی) دید. زنی نترس و قوی مانند نامش. مردی که زمانی در کنار میرزا کوچک خان جنگید و عشق خود را نسبت به او از دست داد ، اکنون به این فکر می کند. زن نمی تواند در امنیت خانه قدرت بماند و باید به تهران برسد ، او این کار را کرد و دوباره پا در جاده گذاشت.
https://vidao.org/v/1149775