مصاحبه شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» با شهردار تهران درباره وضعیت کرونا

ویدئویی از گزارش شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» از وضعیت تهران در کرونا و بررسی این موضوع در گفتگو با شهردار تهران را مشاهده می کنید.