تله پرامپتر شرکت ساعت (قسمت دوم)

02166591625 |www.saatco.ir | تله پرامپتر
معرفی تله پرامپتر وسیله ای که با آن متن را رو به روی لنز دوربین مشاهده می کنید و دیگر نیازی به حفظ متن ندارید. در این قسمت توضیحات نرم افزار تله پرامپتر داده می شود.