قبل از جراحی تعویض مفصل ران چه بررسی هایی برای بیمار انجام میشود

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران" توضیح میدهد که بیمار قبل از جراحی تعویض مفصل ران به چه بررسی هایی نیاز دارد