چرا باید مشاوره نظام وظیفه بگیریم؟

مشاوره نظام وظیفه را می توان یک منبع آگاه با اطلاعات معتبر و به روز دانست که به افراد کمک می کند با توجه به شرایط خود مدت زمان خدمت را تا جایی که ممکن است کاهش دهند

مرکز مشاوره آویژه

https://avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/

با مشاوران آویژه همراه باشید

https://avije.org/


#مشاوره_سربازی #مشاوره_آویژه #نظام_وظیفه #سربازی