جمع بندی فیزیک در دو ماه | مشاور کنکور | علی رضایی

در ۷۰ روز درصد فیزیک رو کلی افزایش بدید...
.
???? خیلی از کنکوری ها در فیزیک مشکل دارند و در مباحثی مثل ^حرکت^ و ^ گرما^ و ^فشار^ خیلی ایراد دارند و کلی از وقت خودشون رو روی این فصل ها میزارند...
.
⚫ جالبه بدونید مبحث دمای تعادل گرما،حرکت با شتاب ثابت حرکت شناسی،لوله های Uشکل مبحث فشار در مجموع فقط و فقط ۳ سوال در کنکور تجربی داخل ۹۸ داشتند.....
.
به قول سهراب سپهری:
????چشم ها را باید شست،جور دیگر باید دید????
.
????موفقیتتون آرزومه????
Www.konkurrezaee.ir