اعتراض کشاورزان هندی

کشاورزان هندی در اعتراض به مقررات جدید کشاورزی با هزاران تراکتور به خیابان‌ها آمدند.