رشته حفاظت اطلاعات در دانشگاه علمی کاربردی

رشته حفاظت اطلاعات علمی کاربردی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته دانشجو می پذیرد. رشته حفاظت اطلاعات علمی کاربردی در واقع با نام کامل حفاظت اطلاعات سیاسی نظامی خوانده می شود و بسیار مهم است.
مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام بدون پیش شماره با تلفن ثابت 9099072068

https://avije.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9/