تصاویری متفاوت از شدت آلودگی هوای پایتخت

تصاویری از شدت آلودگی هوا از کف تا بام پایتخت که از درون هواپیما ضبط شده است را در ادامه مشاهده می‌کنید.