ادامه ارتباط با محبوب چسبنده

اگر برای اولین بار و به صورت اتفاقی با فردی آشنا شده اید که ویژگی های اختلال شخصیت وابسته یعنی الگوی پایدار و گسترده ی نیاز به مراقبت وحمایت را نشان می دهد، ممکن است تنها یک اتفاق باشد.

اما برقراری ارتباطات صمیمانه با افرادی که همگی واجد شرایط دریافت برچسب این اختلال هستند، کمی متفاوت به نظر می رسد.

شاید با خودتان فکر کنید که چرا همیشه گیر آدم های وابسته می افتید؟ و یا چنین تصور کنید که وابسته ها را به سمت خودتان جذب می کنید.

بررسی علمی دلایل جذب شما به سمت افراد وابسته نشان دهنده ی آن است که عموما و به صورت ناخودآگاه، الگوهایی از ارتباطات به خوبی می توانند یکدیگر را پوشش دهند و شاید دلیل جذب شما به سمت چنین شخصیت هایی نیز همین مساله باشد.