سی آر ام دیدار
didarcrm
دیدار یک نرم افزار سی آر ام است که با هوشمند سازی فرآیند فروش و ایجاد سبک جدیدی از آن، ارتباط شما با مشتریان را متحول کرده و فروش شما را افزایش می دهد.

ویدئوهای کانال