آموزش اعداد صحیح ریاضی پایه هفتم

ارائه مباحث آموزش اعداد صحیح از فصل دوم ریاضی پایه هفتم شامل مباحثی از جمله جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد صحیح همراه با مثال های ساده و متنوع
جهت انجام تمرینات آنلاین این مبحث و افزایش تسلط شما به انجام عملیات بر روی اعداد صحیح به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://yon.ir/dars1017