مواد اولیه مخملپاش 09384086735

شرکت فنی مهندسی ایلیاکالر02156574663
فروشنده انواع دستگاه های مخمل پاش و جیر پاش09195498568
واردکننده پودر مخمل ترک و چینی09384086735
فروش انواع طیف های رنگی پودر مخمل ایرانی و ترک و چینی02156574663
تولیدکننده چسب های مخصوص مخمل معمولی و ضدآب09384086735
آموزش صفرتاصد کار بصورت تخصصی و رایگان
www.iliyacolor.com / www.iliyacolor.ir