مشاوره کنکور 1400

اگر در دوران حساس کنکور هستید و همیشه برایتان سوال بوده است که چرا پیشرفت نمی کنم یا چرا در یک درس مشکل دارم و با وجود شرکت در کلاس و استفاده از منابع مهم باز هم به نتیجه نرسیده ام، خود را سردرگم نکنید. مسیری که در آن قدم گذاشته اید یا باید تجربه کسب کنید و چند سال پشت کنکور بمانید تا چم و خم کار را بدانید و یا اینکه با یک متخصص همراه شوید!

مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام بدون پیش شماره با تلفن ثابت 9099072068

https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/